خط تولید

اوچی دارای تجهیزات آزمون پیشرفته و خط تولید ، مدیریت عالی ، پرسنل فنی حرفه ای و کارگران کاملاً آموزش دیده است.تیم uchi به تولید جدیدترین محصول برای مشتری خود ادامه می دهند ، به همین دلیل است که سطح فنی محصولات ما می تواند به سطح پیشرو برسد.

 

Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd خط تولید کارخانه 0

Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd خط تولید کارخانه 1

Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd خط تولید کارخانه 2

Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd خط تولید کارخانه 3

Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd خط تولید کارخانه 4

Guangdong Uchi Technology Co.,Ltd خط تولید کارخانه 5